Slægtsmøde 3. juni 2023 - KU-LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Vores næste Slægtsmøde afholdes den 3. Juni 2023 på Hovedbygningen på Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Bülowsvej 17. Tidligere betegnelse var Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Mere info kommer via vores nyhedsbrev. Tilmelding mulig via vores interne hjemmeside. TILMELDING