Foreningen for den gunderslevholmske gren af Slægten Neergaard

Slægtsforening for efterkommere af Etatsråd Peter Johansen de Neergaard (1769-1835) og ægtefæller
 Hej !    Hello ! 
Tak for din interesse i {foreningsnavn}. Her kan du finde information om Formål, Historie, Bestyrelse, Links, etc.   Thank you for your interest in The association for the gunderslevholm branch of the family Neergaard. Here you can find information about : Purpose, History, Board, Links, etc.
Ifølge vedtægterne er det kun personer der nedstammer fra etatsråd Peter Johansen de Neergaard (1769-1835) deres ægtefæller og børn, m.fl., der kan blive medlem. Du kan herunder ansøge om medlemsskab i slægtsforeningen. Du sender en e-mail til Formanden andre (at) de-neergaard.dk for at bede om optagelse. Derefter vil det blive sendt til bestyrelsen, der så vil kontakte dig om dit mulige medlemsskab.   

 

According to the articles of association, only persons descended from State Councilor Peter Johansen de Neergaard (1769-1835), their spouses and children, etc., can become members. You can apply for membership in the family association below. You send an e-mail to the Chairman andre (at) de-neergaard.dk to request admission. It will then be sent to the board, who will then contact you about your possible membership.

Som medlem i {foreningsnavn} kan du logge ind på medlemsportalen og betjene dig selv. Du skal gå til LOGIN i øverste højre hjørne.   As a member of The association for the gunderslevholm branch of the family Neergaard you can log in to the member portal and serve yourself. You need to go to LOGIN in the upper right corner.

Med venlig hilsen - Yours sincerely
{foreningsnavn}

André de Neergaard

Formand for bestyrelsen - Chariman of the Board

{logo}

Slægtsmøde 1. juni 2024 - Fuglsang

Slægtsmøde 1. juni 2024 - Fuglsang

Vores næste Slægtsmøde afholdes den 1. Juni 2024 på Fuglsang Herregaard, Nystedvej 73, 4891 Torreby på Lolland.Mere inf... Læs mere